Курсове

Курсове за заварчик с международна държавна диплома

Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия Код: 521
Професия: Заварчик Код: 521090
Специалност: Заваряване Код: 5210901

Заварчик – ъглови шевове

РЕДЗ (ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди)

Обучение по част от професия:

– групово обучение 740 лв. - 160 уч.часа.
– индивидуално обучение 800 лв. - 160 уч.часа.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

Заварчик – ъглови шевове

ВИГ заваряване (заваряване с аргон, електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)

Обучение по част от професия:

– групово обучение 840 лв. - 108 уч.часа.
– индивидуално обучение 800 лв. - 108 уч.часа.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

Заварчик – ъглови шевове

МИГ-МАГ (заваряване с СО2, електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)

Обучение по част от професия:

– групово обучение 840 лв. - 116 уч.часа.
– индивидуално обучение 800 лв. - 116 уч.часа.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

За придобиване на Първа Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум основно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа. Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

©Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на първа степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Заварчик", специалност "Заваряване", може да заема следните длъжности от НКПД: включени в единична група 7212 „Заварчици и резачи на метал“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Адреси

Курс за Заварчик в град Варна - 0897 317 641
e-mail: marketing@school-europe.com

Телефони

0897 317 641

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЪТРУДНИЧИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ, ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, НА КОРАБ.

www.school-europe.com www.school-europe.com/forum
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове във Варна, София, Враца, Бургас, Димитровград, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Ямбол, Каварна | Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят..