Курс Данъчен и митнически посредник

 • МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  60 часа.

  Групово обучение 700 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  60 часа.

  Индивидуално обучение 760 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  960 часа.

  Групово обучение 1800 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

  60 часа.

  Групово обучение 700 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

  60 часа.

  Индивидуално обучение 760 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

  660 часа.

  Групово обучение 1800 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • След завършени 100 часа, получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение.

  Превод на английски език.

  По желание издаваме Europass certificate.
 • ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И ЧУЖБИНА

  След всички завършени нива получавате Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

  Допълнителна информация:Тук.

Моля Прочетете

Курсове за Данъчен и митнически посредник с международна държавна диплома

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане Код: 344
Професия: Данъчен и митнически посредник Код: 344020
Специалност: Митническа и данъчна администрация Код: 3440201
Специалност: Митническо и данъчно обслужване Код: 3440202

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– групово обучение 528 лв.
– индивидуално обучение 588 лв.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

За придобиване на Втора степен на професионална квалификация Митническо и данъчно обслужване - 1500ЛВ.
Код: 3440202
или Трета степен на професионална квалификация Митническа и данъчна администрация Код: 3440201:

– групово обучение 1500 лв. или 3 вноски по 500 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

©Държавно Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Държавно Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професия и специалност Митнически и данъчен посредник или администратор:

Всяко обучение за част или пълна професия Митнически и данъчен агент приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията "Данъчен и митнически посредник", може да заема следните длъжности от НКПД:3322 Търговски представители: 3322-3003 Търговски представител, 3323-3005 Специалист, доставки, 3324-2004 Търговски посредник; 3331 Агенти по спедиция на товари: 3331-3002 Агент, експедиция на товари, 331-3007 Организатор карго внос/износ, 3331-3009 Организатор склад под митнически контрол, 3331-3010 Митнически брокер, 3331-3011 Отговорник митнически брокери, 3331-3012 Отговорник митническа обработка; 3341 Офис мениджъри: 3341-3005 Административен специалист с контролни функции, 3341-3006 Специалист с контролни функции, въвеждане на данни; 3351 Митнически и гранични инспектори: 3351-3002 Инспектор, митнически документи, 3351-3004 Митнически инспектор, 3351-3005 Старши митнически инспектор, 3351-3006 Главен митнически специалист, 3351-3008 Митнически сътрудник, 3351-3009 Младши митнически специалист; 3351-3010 Старши митнически специалист, 3351-3011 Митнически дознател; 3359 Приложни специалисти в държавната администрация: 3359-3009 Специалист, държавна администрация, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Контакти

гр.Варна - 0897 317 641

e-mail: marketing@school-europe.com

Телефони

0897 317 641 ; 0893 963 922

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE/ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЪТРУДНИЧИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ, ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, НА КОРАБ.

ПРАКТИЧЕСКИ И РЕДОВНИ КУРСОВЕ www.school-europe.com ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ www.school-europe.eu
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове във Варна, София, Враца, Бургас, Димитровград, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Ямбол, Каварна | Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят..