Дистанционен курс Мениджър

 • ОФИС МЕНИДЖЪР

  100 часа.

  Групово обучение 800 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • ОФИС МЕНИДЖЪР

  100 часа.

  Индивидуално обучение 870 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • ОФИС МЕНИДЖЪР

  960 часа.

  Групово обучение 1800 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

  100 часа.

  Групово обучение 800 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

  100 часа.

  Индивидуално обучение 870 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

  960часа.

  Групово обучение 1800 лв.

  Онлайн курс с лектор за цялата страна и чужбина.

 • ФИРМЕНА ИКОНОМИКА

  След завършени 100 часа, получавате Удостоверение за професионално обучение.

  Превод на английски език.

  По желание издаваме Europass certificate.

 • ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И ЧУЖБИНА

  След всички завършени нива получавате Свидетелство за професионална квалификация.

  Допълнителна информация:Тук.

Курс Офис мениджър с международна държавна диплома

Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности
Код: 346
Професия: Офис мениджър Код: 346010
Специалност: Бизнес администрация Код: 3460101

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– групово обучение 800 лв.
– индивидуално обучение 870 лв.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование – /минимум средно образование/
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа. Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

©Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията „Офис мениджър", обучаемите могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единични групи 3343 Административни и изпълнителни секретари, 4120 Секретари с общи функции, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, Управители в офиси н.д., както и други подобни.

Контакти

гр.Варна
за България - 0897 317 641
за чужди държави - +359893 963 922
e-mail: marketing@school-europe.com

Телефони

0897 317 641 ; 0893 963 922

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЪТРУДНИЧИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ, ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, НА КОРАБ.

www.school-europe.com www.school-europe.com/forum
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове във Варна, София, Враца, Бургас, Димитровград, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Ямбол, Каварна | Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят..