Курсове

Курсове по Търговия с международна държавна диплома

Професионално направление: Търговия на едро и дребно Код: 345
Професия: Търговски представител Код: 341040
Специалност: Търговия на едро и дребно Код: 3410401

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия за Търговски представител:

– групово обучение 790 лв.
– индивидуално обучение 890 лв.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация за Търговски представител:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за Търговски представител по част от професия:

©Държавно Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация по професия Търговски представител:

©Държавно Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност по професия Търговски представител. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професия за Търговски представител приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или Свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Търговски представител", специалност "Търговия на едро и дребно", може да заема следните длъжности от НКПД: 3322-3001 Търговски агент; 3322-3002 Търговски помощник; 3322-3003 Търговски представител; 3322-3004 Търговски пътник; 3322-3005 Консултант (промотьор) продажби; 3322-3006 Дистрибутор; 3322-2007 Търговски сътрудник; 3339-3003 Специалист търговия; 3339-3004 Специалист продажби; 3323-3005 Специалист, доставки; 3324-3001 Брокер стоки; 3324-2004 Търговски посредник; 3339-3012 Представител, бизнес услуги; 3339-3013 Продавач, бизнес услуги; 3339-3020 Организатор, работа с клиенти; 3339-3021 Организатор, продажби и реклама.

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE/ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЪТРУДНИЧИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ, ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, НА КОРАБ.

www.school-europe.com www.school-europe.com/forum
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове във Варна, София, Враца, Бургас, Димитровград, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Ямбол, Каварна | Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят..